Optymalizacja

Tworzymy innowacyjne systemy maksymalizujące zysk z produkcji energii elektrycznej w grupie energetycznej. Rozwijamy także oprogramowanie minimalizujące koszty zużycia energii elektrycznej poprzez dobór najlepszych dostawców energii i taryf.

Technologie: Programowanie liniowe, dynamiczne, z ograniczeniami, metaheurystyki

Klienci: Sygnity S.A. (Winuel S.A.), Future Technologies Group

Zapraszamy do kontaktu!

Optymalizacja