Prowadzenie szkoleń dla programistów

Nasi doktorzy informatyki i certyfikowani specjaliści Microsoft przygotowują i prowadzą szkolenia z: platformy .NET, C++ i SQL Server.

W ramach szkoleń otrzymują Państwo:
- gruntowną wiedzę teoretyczną
- praktyczne doświadczenie budowy omawianych rozwiązań
- możliwość konsultacji problemów napotkanych w pracy zawodowej
- możliwość rozwiązania niektórych problemów w ramach ćwiczeń

Aktualnie mamy przygotowane poniższe szkolenia:
- platforma .NET - programowanie obiektowe w C# (1 dzień)
- platforma .NET - podstawy: Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET, Web Services, obsługa XML (3 dni)
- platforma .NET - zaawansowane: zaaw. Windows Forms, LINQ, prog. współbieżne, zaaw. ASP.NET + AJAX + Web Parts (3 dni)
- Windows Presentation Foundation (1 dzień)
- Windows Communication Foundation (1 dzień)
- Windows Workflow Foundation (1 dzień)
- Composite Application Block (1 dzień)

- C++ - podstawy: składnia, operatory, wskaźniki, klasy (3 dni)
- C++ - zaawansowane: dziedziczenie, metody wirtualne, RTTI (3 dni)

- SQL Server - podstawy: administracja i obsługa (3 dni)
- SQL Server - zaawansowane: administracja i obsługa (3 dni)


Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych szkoleń zgodnych z potrzebami naszych Klientów.

Zapraszamy do kontaktu!

Prowadzenie szkoleń