Poltyka plików Cookies


 

Polityka Prywatności serwisu www.profisatwork.com  Firmy Profis@Work Liliana Świderska

 

Zasadą  działania Firmy Profis@Work Liliana Świderska  jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prywatności i ochrony danych osobowych.  Działamy w poszanowaniu prawa każdej osoby do ochrony swojej prywatności.
Polityka Prywatności  naszej Firmy określa w jakich sytuacjach mogą być pozyskiwane dane osobowe od Użytkowników oraz wyjaśnia i reguluje zagadnienia związane z ich gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem.  Polityka obowiązuje w stosunku do witryny internetowej www.profisatwork.com. , której właścicielem jest Firma Profis@Work .

 

Firma Profis@Work  Liliana Świderska nie prowadzi sprzedaży swoich usług w systemie e-comers poprzez swoją witrynę , jak  również za pośrednictwem innych witryn internetowych.

 

Przetwarzanie danych uzyskanych w ramach zakupionych usług czy produktów regulowane są odrębnymi umowami lub procedurami.

 

Profis@Work  deklaruje, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo przekazanych danych, jak i zobowiązuje się wykonywać działania zapobiegające ingerencjom osób trzecich w dane osobowe oraz w prywatność osób, których dane dotyczą. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane do celów określonych w dalszej części dokumentu.

 

Profia@Work  zwraca się z prośbą o dokładne zapoznanie się z Polityką Prywatności przed korzystaniem z jej witryny internetowej oraz przed udostępnianiem danych. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie swych danych osobowych w sposób wskazany w niniejszej Polityce (oraz we wszelkich stosownych dokumentach dotyczących prywatności, obowiązujących na poziomie krajowym lub na poziomie konkretnej witryny sieci Web), proszony jest o powstrzymanie się od korzystania z witryny internetowej Profis@Work.

 

Niniejsza Polityka Prywatności jest dokumentem, którego właścicielem jest Firma Profis@Work , w związku z czym  zastrzegamy  sobie prawo do jej zmiany w całości lub w części. Nowe brzmienie Polityki obowiązuje od momentu opublikowania jej na stronie internetowej Profis@Work. Zgoda udzielona przez Użytkownika zgodnie z treścią niniejszego dokumentu stanowi zgodę udzieloną Profis@Work Liliana Świderska.

 

Administratorem danych gromadzonych  jest Firma Profis@Work Liliana Świderska, wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gliwice nr I/579/2009; NIP 6312817365; REGON 241331552  zwana dalej na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności Administratorem Danych.

 

 Dane osobowe

 

Informujemy, iż Użytkownik może kontaktować się z Firma Profis@Work  bezpośrednio (telefonicznie) lub wchodząc na stronę www.profisatwork.com  w celu zapoznania się z informacjami na temat organizacji, programów i usług oraz wysłuchania lub obejrzenia określonych programów, bez konieczności podawania swoich danych osobowych. W Formularzu Kontaktowym Użytkownik może podać swoje dane osobowe (imię i nazwisko) –aby nawiązać kontakt z Firmą Profis@Work i uzyskać informacje niezbędne do nawiązania współpracy. Niezależnie od powyższego, mogą zaistnieć okoliczności, kiedy dane osobowe Użytkownika będą niezbędne do zrealizowania żądanej usługi lub procesu. W takich przypadkach Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności udostępnienia oraz o sposobie wykorzystania danych, mając tym samym możliwość podjęcia decyzji, co do udostępnienia lub odmowy udostępnienia swoich danych.
Udostępnienie danych osobowych może być wymagane w sytuacji, w której Użytkownik zainteresowany będzie zleceniem realizacji określonej usługi (np. przygotowanie oferty, przesłanie informacji na temat produktu).  Wymiana informacji, w których będzie wymagane podanie danych osobowych, będzie odbywała się drogą mailową. Dane osobowe nie są gromadzone i przetwarzane poprzez stronę Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. . Dane udostępnione przez Użytkownika w wyżej wskazany sposób są wykorzystywane przez Firmę Profis@Work  tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconej przez Użytkownika usługi.

 

Logi systemowe

 

Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego stronę Firmy Profis@Work jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerem i prowadzenia statystyk odwiedzin witryny internetowej

 

 Pliki Cookie

 

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie, podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

 

Polityka plików Cookie

 

1. W związku z udostępnianiem zawartości serwisu internetowego profisatwork.com stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach naszych serwisów internetowych. Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego profisatwork.com. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 

2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 

 1. dostosowania zawartości stron serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

 3. utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

 

3. W ramach serwisu internetowego profisatwork.com możemy stosować następujące rodzaje plików cookies:

 

 1. "niezbędne" pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,

 2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,

 3. pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,

 4. "funkcjonalne" pliki cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 

4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

5. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisie internetowym profisatwork.com, z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

 

6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego profisatwork.com, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z serwisem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

 Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce ?

 

 

Modyfikacja danych osobowych

Użytkownikowi przysługuje prawo do zapoznania się ze swoimi danymi, przechowywanymi przez Firmę Profia@Work  i w razie zaistnienia konieczności – prawo do poprawienia i uzupełniania wszelkich nieprawidłowych lub niepełnych danych osobowych.

 

Ujawnienie wymagane przez prawo

W określonych, ograniczonych okolicznościach Firma Profis@Work może udostępniać lub przekazywać dane osobowe niepowiązanym z Firma Profis@Work osobom trzecim. W szczególności Firma Profis@Work może przekazać dane osobowe osobie trzeciej:

 

 • na wniosek Użytkownika;

 • w celu dostosowania się do wymagań prawnych lub nakazu sądowego;

 • w celu weryfikacji możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na kradzieży tożsamości;

 • w związku ze sprzedażą, zakupem, fuzją, reorganizacją, likwidacją bądź rozwiązaniem Firmy Profis@Work; lub

 • w innych podobnych okolicznościach.

 

Ochrona danych
Firma Profis@Work wdraża odpowiednie środki w celu ochrony poufności danych osobowych oraz zachowania ich integralności zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Firmy Profis@Work.

 

Powiadomienia o zmianach

Wprowadzenie istotnych zmian Polityki będzie ogłaszane na witrynie internetowej Firmy Profia@Work przez 30 kolejnych dni w formie powiadomienia.

 

Pytania i skargi dotyczące ochrony prywatności
Ewentualne pytania oraz skargi związane z tym, w jaki sposób Firma Profis@Work przetwarza dane osobowe,  prosimy kierować na adres: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.